Scrum Master / Agile Coach / Scrum Trainer

Eigenaarschap nemen (van teams)

In een eerdere blog (link) schreef ik dat ik een groot voorstander ben van teams die lang bij elkaar zitten en goed op elkaar ingewerkt zijn. Ik heb een interessant boek uit het militaire systeem gelezen dat gaat over Extreme Ownership van leiders, maar waar veel zaken in naar voren komen die interessant kunnen zijn om teams eigenaarschap te laten nemen en de juiste condities daarvoor te creëren. Het gaat om 'Extreme Ownership: How U.S. Navy Seals Lead and Win'.

In de samenvatting die ik gelezen heb van het originele boek werd duidelijk dat het boek in de basis gaat over hoe een ‘leader’ kan zorgen voor eigenaarschap bij mensen. Ik heb het boek gelezen door 'leader' te vervangen door team om te leren hoe teams zelf eigenaarschap kunnen nemen, een aspect dat heel belangrijk is voor agility. Ik ga hierin – uiteraard – uit van zelforganiserende teams die lang bij elkaar blijven.

Een eerste belangrijke conclusie die getrokken wordt is ‘people must understand the why and not be afraid to ask when it’s not clear’. Daar zitten voor mij twee aspecten aan: mensen moeten begrijpen waar het over gaat en waarom én er moet een omgeving zijn waar mensen niet bang zijn om vragen te stellen om het te kunnen begrijpen. Het idee is dat als mensen begrijpen waarom ze iets doen, dat ze dan in staat zijn zelf beter keuzes te kunnen maken en te doen wat nodig is om het doel te bereiken.

Dit boek gaat in op de samenwerking tussen teams (‘unity of teams’). Belangrijk is om te werken naar hetzelfde doel en te leren om van elkaar afhankelijk te zijn. Maar om daarbij niet te gefocust te zijn op het doel van het team zelf en het gezamenlijke doel voor ogen te houden. Belangrijk in een goede samenwerking is om goed te communiceren en een goede werkrelatie te creëren.

Het belang van het delen van informatie wordt aangestipt. ‘When priorities shift within the team, key information must be sent to all members from the highest to the lowest ranks.’ Daardoor zijn mensen (teams) in staat om keuzes te maken om naar het doel te bewegen. Daarbij moet niet te veel gefixeerd worden op één doel: ‘Target fixation must be avoided. Effective leaders (teams) keep their eyes open to see other problems, to help them shift rapidly, or as needed.’ Zelforganiserende teams kunnen herkennen wat er om hen heen gebeurt en kunnen daarop acteren, zolang ze niet te veel op hun eigen doelen en problemen gefocust zijn. Dat zorgt er voor dat ze kunnen meedenken en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de richting die ze op gaan.

Eerdere blogs

Mark Uijen de Kleijn

E: info@remarkablethinking.nl

L: linkedin.com/in/mark-uijen-de-kleijn