Scrum Master / Agile Coach / Scrum Trainer

Diensten

a

Ik ben een enthousiaste en gedreven Scrum Master die een organisatie verder wil helpen in haar transitie naar agile werken. Voor mij is het team het uitgangspunt en de eerste focus. Teamdynamiek, zelforganiserendheid en het creëren van een optimale omgeving om te kunnen werken en leveren zijn daarbij belangrijk. Als het team de basis op orde heeft verschuift mijn focus naar de Product Owner, het creëren van waarde en het optimaliseren van de Product Backlog. De focus daarna ligt op de organisatie, het gehele systeem waarin een organisatie werkt om dit systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Uiteraard zijn alle drie deze aspecten van belang op alle momenten, maar de focus zal verschuiven naarmate de situatie vordert.

Agility stroomt door mijn bloed en ik geloof dat goede, zelforganiserende teams die langer met elkaar werken voor een enorme versnelling en kwaliteit verhoging kunnen zorgen. Door de vraagkant goed te organiseren kan er door deze teams enorme waarde worden geleverd. Daarom probeer ik integraal te kijken naar de beste manieren om waarde te creëren en teams zo optimaal te laten werken. Ik heb ervaring met het opzetten van geschaalde Scrum aanpakken en de dynamiek die daarbij komt kijken, het creëren van de agile mindset, architectuur om agile te kunnen werken (waaronder DevOps) en de organisatorische inrichting van een organisatie die de ‘agile way of thinking’ ambieert.

ik heb ervaring met het geven van diverse trainingen op het gebied van Scrum en aspecten die daarbij een rol spelen. Van basistrainingen, Scrum Master en Product Owner trainingen tot meer specifieke trainingen gericht op de behoefte van een team of een organisatie. Voorbeelden daarvan zijn de agile mindset en schalings mogelijkheden. In overleg kunnen we specifiek inspelen op de behoefte die je hebt.

Facilitator, presentator of voorzitter van workshops, afdelings- of bedrijfsactiviteiten of andere evenementen. Ik vind het heel leuk om te helpen om inspirerende evenementen te organiseren en kan daarbij ook op het evenement zelf een ondersteunende rol vervullen. Ik zorg voor structuur, volledige procesbegeleiding en doortastendheid of doorvragen op onderwerpen waar dat gewenst is. Dat kan voor evenementen voor grote groepen, maar ook voor kleine bijeenkomsten met een specifiek (en diepgaander) doel.

Mark Uijen de Kleijn

E: info@remarkablethinking.nl

L: linkedin.com/in/mark-uijen-de-kleijn